Magazyn Fotoreporterów jest niezależnym projektem, którego nadrzędnym celem jest ukazanie szerokiemu odbiorcy efektów pracy zawodowych fotoreporterów. Ich rolą jest rzetelne relacjonowanie i informowanie opinii publicznej o ważnych wydarzeniach oraz dokumentowanie otaczającej rzeczywistości za pomocą zdjęć.

Naszym zadaniem jest nie tylko promować zawód fotoreportera i związaną z tym najwyższą jakość dziennikarstwa wizualnego, ale również wzmocnienie zaufania publicznego do tego zawodu i zwrócenie uwagi czytelników na istotne aspekty wykonywanej przez nich profesji.